blízká rodina: linie otce / matky

Tento typ rodokmenu se zabývá hlavními liniemi klienta a zaměřuje se na přímou linii a potomky.

Tzn. v každé dohledané lini budou uvedeni kromě hlavních osob  i  potomci. 

 

V současné době je to nejoblíbenější varianta rodokmenu. 

 

Vychází se z jedné linie rodu, kterou si určíte - strana otce či matky, a postupuje se k nejstaršímu dochovanému záznamu předka, dále se postupuje do stran u každé generace.

Tzn.  jsou známi manželé v každé generaci a dohledávají se  potomci dle matričních knih.

 

U každé dohledané osoby je v rodokmenu uvedeno - datum narození - úmrtí, sňatek, povolání  a místo. 

( Veškeré data jsou závyslá na dohledatelnosti v matrikách, v případě nenalezení, si vyhrazujeme právo, pro  neuvedení dat.)

 

cena : 5000,- 

pouze území ČR,