otcovská linie 

Otcovská linie předků 

Nechte si vypracovat genealogickou linii Vašeho rodu v otcovské linii

             – výzkum na území ČR !

doba zpracování  : přibližně  3 měsíc 

cena                    :  3000,-

 

 Otcovská linie je hlavní páteří k Vaším kořenům.

U Vašich předků zjistíte:

 • kdy a kde se předkové  narodili a zemřeli 

 • kdy a kde byli oddáni

 • jaké povolání provozovali

 • zda obývali stavení, nebo byli nájemníci

 • v poznámce případné dohledané zajímavosti

 

jako výsledek bádání obdržíte v digitální formě :

1.RODOKMEN

-rodový strom, v grafické podobě, obrazového formátu. Stačí pouze vytisknout.

 • podkladem rodokmenu může být různá šablona         ( strom, fotografie, stará mapa,…)- po domluvě

 • u jednotlivých osob naleznete příslušné informace ( datum narození – úmrtí, povolání, oddání,..)

jako bonus obdržíte :

2.RODOPIS

-dokument obsahující  nalezený výzkum :

 • původ příjmení a jeho význam

 • zastoupená povolání, výklad

 • rodiště předků a další místa které obývala

 • jednotlivé matriční záznamy , s přepisem a překladem

3.GEDKOM

- soubor formátu GETCOM

    Vám poslouží k možnému pokračování ve výzkumu .

 

Závěrem 

Jelikož při bádání pracujeme se s matrikami a jinými dokumenty patřičného stáří, je možné, že se některé nepodaří dohledat.

V takové variantě Vám navrhneme patřičnou kompenzaci.

ukázka bude doplněna.

 

V případě, že chcete službu věnovat jako dárek - přečtete si úvod a postup .