Vývod 8 generací  - tento rodokmen je nejucelenější a nejrozsáhlejší 

 vývod předků 8 generací  -  :   ( Matriky nemusí být dochovány k potvrzení přesného  datumu , proto  u záznamů před rokem 1800                                                                                     můžou být data přibližná)

celkem : přes 100 osob  a 300  záznamů  - datum narození, oddání ,úmrtí, povolání , příčina úmrtí,...

V této variantě  probíhá výzkum též v obou liniích. 

Pátrá se nejen v matrikách, ale i v jiných pramenech jako jsou gruntovní knihy, či berní ruly a jiné dochované knihy a materiály.

 

výsledný výzkum  obdržíte: a) v  elektronické podobě  (email , CD)

                                        b) obraz rodokmenu ve formátu A2 ( možnost výběru ze šablon, nebo vytvoření individuální  )

                                          - grafický rodový stromu

dále získáte  zpracovaný tiskopis ve vazbě  obsahující popis jednotlivých osob (rodopis) :

-          rozbor příjmení a rodiště u hlavních předků

-          rozbor povolání

-          fotodokumentaci příslušných matričních záznamů, jejich přepis a překlad

-          vojenské záznamy

-          svatební smlouvy

-          gruntovní záznamy 

-          rodopis

                                                         soubor formát genom pro následné vlastní pokračování, či nástavbové bádání 

bádání probíhá na území ČR, v případě , že některá vaše linie ppochází ze zahraničí, je stanovení ceny individuální, dle náročnosti bádání.

 

cena : 20000,

doba zpracování :6-8 měsíců ! 

chcete rodokmen darovat a není dost času na jeho zpracování, nebo nemáte příslušné vstupní doklady Vašeho protějšku či rodičů  ?

Vytvoříme pro Vás originální autentický dárkový poukaz ! ( doba zpracování 7 dní)