Postup

Postup výzkumu

 

POSTUP VÝZKUMU

 

1) Než započne samotný výzkum, z naší strany,  potřebujeme od Vás získat potřebná specifická  data o Vašich předcích.

 

    Touto cestou překonáme 100 let, což je doba podléhající ochraně osobních údajů.

 

Zadavatel rodokmenu doloží :

- pro co nejefektivnější začátek bádání je nejlepší zkontaktovat nejstarší žijící přímé předky a získat od nich kopie dokladů uvedených níže, popřípadě i dokladů předků, kteří už nežijí, pokud je mají uschované. Dále nás můžou zajímat i jiné dokumenty jako jsou vysvědčení, výuční listy, smlouvy ,... cokoliv, co nás může nasměrovat k zajímavým objevům vázajícím se k Vaší rodině.

            A) kopie rodných, oddacích, úmrtních, či jiných listů,

- v případě, že se ve Vaší rodině takováto data nedochovala, nebo Vaše rodina nespolupracuje z osobních důvodů, musíme zvolit druhý postup a to kontaktovat příslušnou matriku, ke které Váš předek spadá. Zde je postup následující:

- vycházíme z nejstaršího rodného listu, který máme k dispozici. Zde u uvedených rodičů zjistíme místo a datum narození, dle internetu zjistíme, kam matričně spadají.

- telefonicky kontaktujeme matriku a ověříme si, zda se v knize narození Váš předek skutečně nalézá, poté musíme zaslat písemně žádost na matriční úřad, nebo se osobně na úřad vydat. TOTO MŮŽE UDĚLAT POUZE PŘÍMÝ POTOMEK ! Na matrice je tento úkon zpoplatněn a to od 20 - 100 Kč

- v případě písemné žádosti musí žádost obsahovat kopii rodného listu žadatele a notářské ověření podpisu.

            B) z příslušné matriky jejich doslovný opis  ( žádám O DOSLOVNÝ OPIS MATRIČNÍHO ZÁZNAMU Z KNIHY NAROZENÝCH…)

              - pro náš záměr nechceme kopii rodného listu, protože v něm nenajdeme potřebná data.

Žadatel.doc (22 kB)

A) osobní návštěva zadavatele na příslušné matrice. Žadatel potřebuje pouze OP a svůj rodný list.

B) zplnomocnění badatele k převzetí příslušných matričních dat. 

- toto je cesta  nejrychlejšího zajištění potřebných dat.

Zmocnitel- plná moc.doc (22 kB)

C) V PŘÍPADĚ, ŽE RODOKMEN CHCETE PRO PARTNERA ČI MANŽELA JAKO DÁREK

 

- nejste přímý příbuzný, proto musíte a) oslovit jinou osobu z rodiny partnera, která Vám potřebná data obstará

                                                   nebo   b) věnovat službu jako dárkový poukaz, a samotné bádání a spolupráci přenechat obdarovanému,

                                                                   který sám může lépe zpecifikovat oblast zájmu.

 

2) samotné bádání započne ve chvíli , kdy jsou tato data poskládána, a je tedy možno určit, kudy se výzkum bude ubírat.

 

3) badatel provede výzkum a poskládá data, která zaeviduje v digitální podobě. Poté připraví výjezdová data pro zadavatele.